Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen om schulden op te lossen

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen om schulden op te lossen

Heb jij alles geprobeerd om je schulden op te lossen maar is dit niet gelukt? De laatste mogelijkheid is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen om schulden op te lossen!

Wanneer je al langdurig in de schulden zit, zijn schuldeisers vaak niet meer zo geduldig en flexibel. Een betaalplan opstellen waarmee ze akkoord gaan is dan vaak moeilijk. Helaas kun je de schuldeisers niet dwingen om mee te werken. De enige optie die je dan nog rest is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen om schulden op te lossen!

Aanvragen Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen om schulden op te lossen

Om in aanmerking te komen voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen moet je een verklaring aanvragen bij de Gemeentelijke Krediet Bank van jouw gemeente om toe te treden tot deze wet. Misschien ben je al eerder in contact geweest met de Krediet Bank. Zij kijken naar jouw gegevens en situatie om te bepalen of toetreding tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen nodig is. Dit gebeurd niet zomaar, de rechter moet toezeggen dat de persoon mag toetreden en toestemming wordt alleen verleend aan diegenen die hun schulden het hoofd niet meer kunnen bieden.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen om schulden op te lossen | Wat nu?

Het eerste dat zal geschieden wanneer je toetreedt tot deze wet is dat er een rechter-commissaris en een bewindvoerder worden toegewezen. Zij nemen het contact over met je schuldeisers en maken afspraken om jouw schulden op te lossen. Samen bepalen zij een maandelijks bedrag waarvan jij moet rondkomen. De rest van je inkomsten gaat naar het afbetalen van je schulden. Je bewindvoerder zal je controleren in dit proces. Wanneer er vermoedens zijn dat jij je niet aan de afspraken houdt zal het proces direct worden stilgelegd.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen om schulden op te lossen | In gesprek

Wat jij meteen moet doen is een afspraak maken met de toegewezen bewindvoerder. Deze zal jou inlichten over hoe het rechterlijk proces werkt en wat hierin jouw verplichtingen zijn. Ook wordt aan jou verteld welk bedrag je per maand te besteden hebt (het vrij te laten bedrag genaamd) en welk deel verplicht op een boedelrekening terecht komt. Deze rekening is de rekening waarmee je je schuldeisers terug gaat betalen.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen om schulden op te lossen | Verplichtingen

Wat zijn jouw verplichtingen? Allereerst natuurlijk dat je je houdt aan de afspraken die je hebt gemaakt met je bewindvoerder over het geld dat jij elke maand op je boedelrekening moet zetten. Daarnaast ben je ook verplicht alle informatie die je hebt prijs te geven aan je bewindvoerder. Je mag dus niets achterhouden. Je post mag ook gecontroleerd worden door de bewindvoerder als dit nodig is en het is uit den boze om nieuwe schulden te creëren. Tot slot is het ook nog vereist dat je gaat solliciteren of, indien je een goede baan hebt, er alles aan te doen om deze te behouden. Wanneer de bewindvoerder aan de rechter rapporteert dat jij je niet aan de afspraken houdt kun je uit de schuldsanering worden gezet en moet jij in je eentje met alle schulden een oplossing zien te vinden.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen om schulden op te lossen | Schuldenvrij in de toekomst?

De rechter-commissaris maakt afspraken met de schuldeisers en deze zijn verplicht akkoord te gaan. Met de bewindvoerder samen wordt dan geregeld dat de betalingen die de schuldenaar doen de afspraken dekken. De bedoeling is dat als het proces afgelopen is, wat normaal gesproken zo’n drie jaar beslaat, je dan ook schuldenvrij wordt verklaard door de rechter. Je gaat dus een schuldenvrije toekomst tegemoet. Het is van belang dat je je schuldenvrije status behoudt. Hiertoe kun je altijd nog financieel advies inwinnen via een Gemeentelijke Krediet Bank.