Schuldsanering om schulden op te lossen

Schuldsanering om schulden op te lossen

Kom je zelf niet meer uit de schulden en helpt de hulp van een schuldhulpverlener ook niet? Dan is het tijd voor schuldsanering om schulden op te lossen.

Het is jou tot op heden niet gelukt om zelf uit de schulden te komen of in samenwerking met een schuldhulpverlener? Dan wordt er door de rechter de laatste oplossing opgelegd en dat is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Voordat de rechter deze wet oplegt heeft de gemeente een verklaring en verzoekschrift moeten afgeven bij de rechtbank. Zelf een verzoekschrift opsturen naar de rechtbank is dus niet mogelijk.

Verzoek tot Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen bij schuldsanering om schulden op te lossen

Om een verzoek in te kunnen dienen bij de rechtbank heb je hulp nodig van een schuldhulpverlener uit het minnelijke traject die jou daarbij kan adviseren. De hulpverlener heeft voorbeelden van verzoekschriften en weet precies welke stukken moeten worden gestuurd.

Een minnelijk traject is te vergelijken met de WSNP, echter zijn in dat geval de schuldeisers niet verplicht mee te werken met de voorgestelde regelingen. Wanneer de schuldeisers dus niet mee willen werken is het aan de schuldenaar de taak om een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank.

Na enkele weken zal je bericht ontvangen van de rechtbank dat je moet verschijnen voor een zitting. Tijdens deze zitting vraagt de rechter jou om de reden van het verzoek en legt jou uit wat de WSNP precies inhoudt en welke verplichtingen jij hebt wanneer je tot de WSNP wordt toegelaten.

De rechtbank beslist of jij in aanmerking komt. Hierbij wordt bekeken of het minnelijke traject inderdaad niet mogelijk is. Daarnaast probeert de rechtbank in te schatten of jij je aan de spelregels van de schuldsanering kunt houden. De rechter kan schuldeisers verplichten om mee te werken. Na een periode van 3 jaar tot maximaal 5 jaar worden jouw resterende schulden kwijtgescholden.

Bewindvoerder bij Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Wanneer de rechter jou toelaat tot de WSNP benoemt de rechter ene bewindvoerder die de wettelijke regeling uitvoert. De bewindvoerder zorgt ervoor dat jij je aan de regels houdt, onderzoekt jouw situatie, informeert jouw schuldeisers en de rechter-commissaris. De bewindvoerder helpt jou dus in het proces naar een schuldenvrije toekomst, het is dan ook van groot belang dat je deze persoonlijk volledige inzicht geeft in jouw situatie. De bewindvoerder zal jouw post ontvangen om op die manier te controleren of je, je aan de afspraken houdt van de schuldsanering.

Boedelrekening bij Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

De bewindvoerder zal berekenen wat jij iedere maand aan geld nodig hebt om rond te kunnen komen, al het geld dat hier buiten valt wordt op een zogenoemde boedelrekening gezet. Op deze rekening moet zoveel mogelijk geld worden gestort om daarmee de schuldeisers terug te betalen en een bijdrage te leveren aan de bewindvoerder.