Schuldsanering om jouw schulden op te lossen

Schuldsanering om jouw schulden op te lossen

Zit je tot je oren in de schulden en kom je daar ook niet uit met een schuldhulpverlener? De volgende stap is schuldsanering om jouw schulden op te lossen.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen als schuldsanering om jouw schulden op te lossen

Het lukt jou niet meer om zelfstandig uit de schulden te komen, dan is de laatste stop de Wet schuldsanering Natuurlijke Personen, WSNP. De rechter wijst in dat geval jou een bewindvoerder toe, met deze persoon dien jij zo snel mogelijk een afspraak te maken.

Schuldsanering om jouw schulden op te lossen en huisbezoek

Jouw bewindvoerder zal als eerst bij jou op huisbezoek komen. Tijdens dit bezoek zal deze persoon jou alles vertellen over wat de WSNP inhoudt. Er zijn namelijk nogal wat regels en verplichtingen aan verbonden waar jij je aan dient te houden. Om dit gesprek zo goed mogelijk te laten gaan dien jij alle nodige informatie te hebben verzameld. Welke informatie dat is krijg je van te voren in een brief thuis gestuurd.

De bewindvoerder zal direct een voorlopig bedrag vaststellen waarvan jij wekelijks of maandelijks moet rond zien te komen. Het geld wat overblijft wordt door de bewindvoerder op een boedelrekening gestort en is bedoeld om jouw crediteuren mee af te betalen.
Na het huisbezoek zal de bewindvoerder een verslag uitbrengen bij de rechter.

Crediteuren en schuldsanering om jouw schulden op te lossen

De crediteuren mogen in het vervolg geen contact meer met jou opnemen, maar alles loopt via jouw bewindvoerder. Hij/ zij zal contact opnemen met jouw crediteuren en tot een overeenkomst komen over het bedrag dat jij aan het eind van de WSNP moet hebben terugbetaald. De crediteuren worden gedwongen mee te werken door de rechter.

Om een totaal beeld te krijgen van jouw financiële situatie krijgt jouw bewindvoerder al jouw post. Dit is tegelijk een controle methode om te kijken of jij je aan alle verplichtingen houdt van de WSNP.

Voorwaarden schuldsanering om jouw schulden op te lossen tijdens de WSNP

1. Je mag geen nieuwe schulden opbouwen. Daarom is het goed om te kijken naar mogelijkheden om je huis te verkopen voor de WSNP, om te voorkomen dat er schulden voort gaan vloeien uit executieverkoop die je later weer zou moeten gaan betalen. Hieronder vallen ook een achterstand op de betaling van uw vaste lasten (bv. woning, telefoon, gas) of rood staan op uw bankrekening.
2. Er geldt een arbeids- en sollicitatieplicht. Dit houdt in dat je zoekt naar een baan wanneer je werkloos bent of meerdere uren per week gaat werken (tot 36 uur). Wanneer je al een baan hebt, doe je er alles aan deze te houden. Als er dringende redenen zijn waarom je niet (meer) kunt werken, dient de bewindvoerder hier een verzoek over in bij de rechter-commissaris.
3. Je heeft informatieplicht. Je moet jouw bewindvoerder alles vertellen over alle dingen die belangrijk zijn voor de WSNP, zoals een verhuizing, echtscheiding, een nieuwe baan, etc.
4. Je moet maandelijks alle inkomsten boven het vrij te laten bedrag (het bedrag waarmee u uw vaste lasten en levensonderhoud betaalt) afgeven aan de bewindvoerder.
5. De oorzaken van het ontstaan van de schulden moeten worden opgeheven. Waardoor heb jij de schulden gekregen? Bestaat de reden voor jouw schulden nog altijd?
6. Je moet ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk geld voor de crediteuren bij elkaar verzameld. Dit kun je doen door meer uren per week te gaan werken, door waardevolle spullen te verkopen, door te verhuizen naar een goedkopere woning, etc. Deze beslissingen neem je samen met jouw bewindvoerder.
7. Als je, je niet aan deze verplichtingen houdt, kan de WSNP tussentijds stopgezet worden. Als je nog niet genoeg geld heeft gespaard om uw crediteuren af te betalen, eindigt het traject zonder schone lei. Jouw schulden bestaan dus nog steeds en de crediteuren zullen deze weer bij jou komen opeisen.