Je schulden oplossen door toe te treden tot de WSNP

Je schulden oplossen door toe te treden tot de WSNP

Zijn jouw schulden afgelopen tijd uit de hand gelopen en weet je niet wat te beginnen? Je kunt je schulden oplossen door toe te treden tot de WSNP.

De WSNP is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Het betreft een serieus schuldsaneringstraject die onder rechterlijk toezicht staat. Dit traject is niet voor mensen die een enkele schuld hebben of waarbij het mogelijk is betalingsafspraken te maken met de schuldeisers, dit traject is voor mensen met meerdere ernstige schulden die er ook met hulp niet meer uitkomen.

Je schulden oplossen door toe te treden tot de WSNP | Laatste mogelijkheid

Zoals hierboven beschreven is het duidelijk dat de WSNP geen grapje is. Het moet dan ook gezien worden als de laatste mogelijkheid, wanneer al het andere niet gewerkt heeft. De reden dat het een noodoplossing is, is omdat het een ernstig en intensief traject is waar veel begeleiding aan te pas komt. Je krijgt bijvoorbeeld een rechter-commissaris en een bewindvoerder toegewezen die volledige controle krijgen over jouw financiële situatie en bovendien is het van levensbelang dat jij je aan de gemaakte afspraken houdt.

Je schulden oplossen door toe te treden tot de WSNP | Aanvragen WSNP

Als het goed is doorgedrongen bij je wat de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen inhoudt en dit lijkt jou de enige optie, dan kun je een aanvraag doen tot toetreding van de WSNP. Hiertoe klop je aan bij de Gemeentelijke Krediet Bank (GKB). Zij kunnen jou, nadat ze je situatie hebben bestudeerd en geconcludeerd dat het de enige optie is voor jou, een verklaring tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen verschaffen.

Je schulden oplossen door toe te treden tot de WSNP | WSNP, en nu?

Wanneer je een verklaring tot WSNP hebt gekregen, wordt er zoals gezegd door de rechter een bewindvoerder en een rechter-commissaris aan jou toegewezen. De bewindvoerder zal zich bezighouden met jou financiële situatie en informeert de rechter-commissaris daarover. De bewindvoerder bepaalt het bedrag waarvan jij maandelijks rond moet komen. Het overige geld dat jij verdient wordt op een boedelrekening gestort. Met dit geld worden je schuldeisers afbetaald.

Je schulden oplossen door toe te treden tot de WSNP | Informatieplicht

Het is van groot belang voor het verloop van het proces dat jij de bewindvoerder overal van op de hoogte houdt. Deze bewindvoerder heeft daarom ook inzicht in jouw post, zodat er geen informatie achtergehouden wordt. Tevens houdt hij zich bezig met controleren of jij je aan de afspraken houdt. Want de rechter dwingt de schuldeisers om mee te werken, wat zinloos is als jij je niet aan de afspraken houdt.

Je schulden oplossen door toe te treden tot de WSNP | Duur van de WSNP

Wanneer je de afspraken nakomt die gemaakt zijn, wordt je aan het einde van het schuldsaneringstraject schuldenvrij verklaard. Dit duurt meestal 3 tot 5 jaar. Wanneer blijkt dat jij je niet aan de afspraken hebt gehouden wordt je verbannen van de WSNP en zullen de bestaande schuldeisers opnieuw hun geld op jou komen verhalen. Het is dus van groot belang dat je de WSNP serieus neemt.