Hulp bij schulden oplossen

Hulp bij schulden oplossen

Heb jij schulden en weet je niet waar te beginnen? Hulp bij schulden oplossen krijg je van de Gemeentelijke Kredietbanken, maar je kunt ook zelf iets doen.

Wanneer je schulden te groot en onoverzichtelijk zijn geworden, is het soms lastig om te zien waar je moet beginnen. De schulden kunnen uw hele leven overnemen, stress en slecht slapen zijn de gevolgen. Wanneer u te grote schulden heeft is het verstandig om hulp te vragen bij het aflossen van uw schulden, bijvoorbeeld bij de Gemeentelijke Kredietbanken.

Hulp bij schulden oplossen | de GKB

De Gemeentelijke Krediet Banken zijn ongeveer vijftig banken die per gemeente schuldenaars helpen met het aflossen van hun schulden. Andere benamingen voor dit soort banken zijn Volkskredietbank of Stadsbank. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van schuldbemiddeling, saneringskrediet of een verklaring afgeven voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Afhankelijk van uw financiële situatie bepalen u en de schuldhulpverlener wat er moet gebeuren. Omdat de Kredietbanken niet uit zijn op winst, krijgt u altijd onafhankelijk advies.

Hulp bij schulden oplossen | Mogelijkheden

Wat u bijvoorbeeld kunt verwachten van een Gemeentelijke Kredietbank is dat zij een deel van uw schulden overkopen van de schuldeisers. De Kredietbank wordt dan uw nieuwe en enige schuldeiser. Zeker wanneer u meerdere schulden heeft lopen kunt u zich voorstellen dat dit veel meer overzicht geeft. Nadeel is dat de schuldeisers hier wel mee akkoord moeten gaan.

Wanneer de schulden te overzien zijn of niet heel erg groot, kan de GKB u samen met een schuldbemiddelaar helpen door een vast bedrag af te spreken dat u elke maand, gedurende 36 aan de schuldeisers betaalt als aflossing. Wat er vervolgens rest aan schuld wordt u kwijtgescholden. Hierbij geldt opnieuw dat de schuldeisers daar mee in moeten stemmen.

Wanneer uw schuldeisers niet instemmen met bovenstaande opties, kunt u zich richten tot het wettelijke traject: de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Hierbij dwingt een rechter de schuldeisers in te stemmen met het gemaakte betaalplan. Dit betaalplan wordt dan vervolgens 3 jaar aangehouden, waarbij u tevens verplicht bent om u hieraan te houden. De regels en voorwaarden hierbij zijn erg streng. Een aangewezen bewindvoerder krijgt volledige toegang tot uw financiën en post en u heeft informatieplicht. Na 3 jaar wordt de resterende schuld kwijtgescholden. Wanneer u zich niet aan de afspraken houdt wordt u uit het traject verbannen en zit u nogsteeds met alle schulden en schuldeisers opgescheept.

Hulp bij schulden oplossen: tips

Zoals u begrijpt zijn de bovenstaande maatregelen erg serieus. Daarom is het verstandig om de volgende tips te gebruiken, zodat u zelf meer ruimte kunt creëren in uw financiën en het in de toekomst ook niet meer zover laat komen. Het is nu tijd om werkt te maken van je eigen financiën. We hebben een aantal stappen op een rijtje gezet die jou moeten helpen schuldenvrij je toekomst in te gaan!

1. Zet al je inkomsten, uitgaven en schulden op een rij. Zo krijg je zelf weer overzicht en kun je een realistisch financieel plan opstellen.
2. Bereken het bedrag dat je overhoudt om maandelijks je schulden mee af te betalen. Geef jezelf niet teveel vrijheid, want je schulden afbetalen heeft voorlopig de prioriteit.
3. Praat over je financiële situatie met je nabije omgeving. Doordat je je schulden bespreekbaar maakt krijg je respect en misschien oom wel hulp bij het aflossen van je schulden.
4. Blijf er positief instaan. Dit helpt om een einde te maken aan je schulden, als jij het niet meer ziet zitten zorgt dit er alleen maar voor dat je in de put blijft zitten en geen actie onderneemt.
5. Verkoop oude spullen. Misschien levert het niet veel op, maar het is in ieder geval een begin. Bovendien hebben de meeste mensen erg veel spullen staan waar ze helemaal geen gebruik van maken, bovendien maak je een ander er veel blij mee.
6. Stel prioriteiten. Welke betaalverplichting is het belangrijkste? Boven aan je lijstje zouden huisvesting, zorgkosten en boodschappen moeten staan. Overige dingen zijn vaak bijzaak, kijk wat je kunt schrappen of waar je op kunt bezuinigen.
7. Hou bij hoe groot je schuld nog is en wat je iedere maand terugbetaalt. Wanneer je een overzicht hebt van je inkomsten, uitgaven en schulden is het veel duidelijker hoe ver je al bent en hoe ver je nog moet. Bovendien geeft het een goed gevoel wanneer jij je resterende schuld ziet afnemen.